logotype
Recenzje i omówienia tomów PDF Drukuj

1. Dariusz Łukasiewicz, Renesans Wydawnictwa Poznańskiego, „Dziennik Poznański”, nr 23, z 28 I 1997 r.

2. (len), Dla dobrego sąsiedztwa, „Głos Wielkopolski”, z 30 I 1997 r.

3. DAI, Niemiecki anioł historii, „Gazeta Wyborcza (Wielkopolska)”, z 30 I 1997 r.

4. MAZ, Seria wydawnicza – PBN, „Gazeta Poznańska”, nr 25, z 30 I 1997 r.

5. (wand), Poznańska Biblioteka Niemiecka, „Express Poznański”, nr 22, z 21 I-2 II 1997 r.

6. Krzysztof Masłoń, Mentalność i habitus narodowy. Pierwsze tomy Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, „Rzeczpospolita” (dodatek „Plus Minus”) nr 27, z 1–2 II 1997 r.

7. Marcin Piasecki, Myślenie sąsiadów, „Gazeta Wyborcza”, nr 30, z 5 II 1997 r.

8. Jacek Zychowicz, Historia jest własnością zwycięzców, „Wiadomości Kulturalne”, nr 16, z 20 IV 1997 r.

9. Bolesław Faron, Sąsiedztwo zobowiązuje, „Nowe Książki”, nr 5, 1997, s. 50-51.

10. Wojciech Kunicki, O pierwszych dwu tomach Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, „Nowa Res Publica”, nr 6, 1997, s. 73-75.

11. Karol Fiedor, Norbert Honsza, Pierwsze tomy Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, „Zbliżenia. Polska-Niemcy”, nr 2, 1997, s. 103-106.

12. Czesław Karolak, Norbert Elias, Rozważania o Niemcach. Zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku, 1996, „Przegląd Zachodni”, nr 2, 1997, s. 229-331.

13. Ewa Żgutowicz, Spór intelektualny. Wolf Lepenies, Trzy kultury. Socjologia między literaturą a nauką, „Zbliżenia. Polska – Niemcy. Annäherungen. Polen – Deutschland”, nr 3, 1997, s. 98-99.

14. Tadeusz Namowicz, Posener Deutsche Bibliothek, „Kwartalnik Neofilologiczny”, nr 2, 1997, s. 153-154.

15. Piotr Dranikowski, Die Buchreihe Poznańska Biblioteka Niemiecka (Posener Deutsche Bibliothek), „Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1997”, Bonn 1997, s. 451-453.

16. Krzysztof Müller, Sąsiedztwo zobowiązuje, „Przegląd Polityczny”, nr 35, 1997, s. 128-129.

17. Zbigniew Bauer, Grzech pierworodny socjologii [Wolf Lepenies, Trzy kultury], „Nowe Książki”, nr 12, 1997, s. 59-60.

18. Wojciech Kunicki, Zwei „Deutsche Bibliotheken”, zwei kulturpolitische Initiativen, „Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt”, (9) 1998, s. 163-171.

19. Władysław Markiewicz, Jürgen Kocka, O historii społecznej Niemiec, „Nowe Książki”, nr 4, 1998, s. 63.

20. Józef Ratajczak, Benn w oparach nazizmu, „Gazeta Wyborcza (Wielkopolska)”, z 5-6 XII 1998 r., s. 7.

21. Wiesław Ratajczak, Sztuka i rozpacz. „Po nihilizmie” Gottfrieda Benna – głos drugi, „Gazeta Wyborcza (Wielkopolska)”, z 12-13 XII 1998 r., s. 6.

22. Norbert Honsza, Przekorny nihilista [Gottfried Benn], „Zbliżenia. Polska – Niemcy. Annäherungen. Polen – Deutschland”, nr 1, 1999, s. 138-139.

23. Wojciech Kunicki, Po nihilizmie, „Res Publica Nova”, nr 3, 1999, s. 70-72.

24. Maria Tomczak, Jürgen Kocka, O historii społecznej Niemiec, „Przegląd Zachodni”, nr 4, 1999, s. 157-161.

25. Marek Pieczara, Nihilizm po nihilizmie, „Nowe Książki”, nr 4, 1999, s. 40-41.

26. Sergiusz Sterna-Wachowiak, Nihilizm i powołanie sztuki, „Arkusz”, nr 6, 1999, s. 5.

27. Michał Cichy, Wsteczna rewolucja, „Gazeta Wyborcza”, z 12-1 VI 1999 r., s. 31.

28. K.[rzysztof] M.[asłoń], Ernst Jünger i inni, „Rzeczpospolita” (dodatek „Plus Minus”), z 17-18 VII 1999 r., s. 4.

29. [anons] Rewolucja konserwatywna w Niemczech, „Stańczyk”, nr 1, 1999.

30. Na prawym regale. Gottfried Benn, Po nihilizmie, „Stańczyk”, nr 1, 1999, s. 97.

31. Dariusz Gawin, Rewolucja konserwatywna, „Przegląd Polityczny”, nr 42, 1999, s. 82-90.

32. b.a., Christoph Kleßmann, Sporne problemy współczesnej historii Niemiec, „Mówią Wieki”, nr 2, 2000, s. 64.

33. Małgorzata Morawiec, Poznawanie (nowego) sąsiada, „Zbliżenia. Polska – Niemcy. Annäherungen. Polen – Deutschland”, nr 1, 2000, s. 116-118.

34. Tomasz Merta, Konserwatyzm na manowcach, „Życie”, z 11 V 2000 r., s. 13.

35. Lesław Maleszka, Historia szaleństwa [Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji; Przestrzeń i polityka; Cenzura w Niemczech w XX wieku], „Gazeta Wyborcza”, z 13-14 V 2000 r., s. 24.

36. Włodzimierz Braniecki, Przestrzeń i polityka. Rozmowa z Anną Wolff-Powęską, dyrektorem Instytutu Zachodniego i Eberhardem Schulzem, „Głos Wielkopolski”, z 23 V 2000 r., s. 19.

37. A[ndrzej] N[iziołek], Niemcy i przestrzeń, „Gazeta Wyborcza (Wielkopolska)”, z 23 V 2000 r., s. 7.

38. Andrzej Barcikowski, Siła i niemoc cenzury, „Nowe Książki”, nr 9, 2000, s. 58-59.

39. Sławomir Cenckiewicz, Niemieckie misterium przestrzeni, „Arcana”, nr 4, 2000, s. 207-213.

40. Wiesław Ratajczak, Polityka stron świata. Wydane w Poznaniu. „Przestrzeń i polityka”, „Gazeta Wyborcza (Wielkopolska)”, z 10 X 2000 r., s. 8.

41. Andrzej Żbikowski, ModerNAZIzacja, „Mówią Wieki”, nr 11, 2000, s. 60-61.

42. Robert Kościelny, [recenzja] Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, oprac. Hubert Orłowski, Poznań 2000, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 4, 2000, s. 261-266.

43. Izabela Ratajczak, Pożytek z klęski. Wydane w Poznaniu. „Imperatyw pokoju. Polityka i woja w XX wieku” Hansa-Adolfa Jacobsena, „Gazeta Wyborcza (Wielkopolska)”, z 16 XI 2000 r.

44. Wzór jest polski. Andrzeja Niziołka rozmowa z Hubertem Orłowskim, „Gazeta Wyborcza (Wielkopolska)”, z 18-19 XI 2000 r., s. 9.

45. Roman Dziergwa, [recenzja] Cenzura w Niemczech w XX wieku, „Przegląd Zachodni”, nr 4, 2000, s. 206-209.

46. Joanna Jabłkowska, Myśl niemiecka w XX w. po polsku: Poznańska Biblioteka Niemiecka, „Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne”, nr 16, 2000, s. 163-173.

47. [Notatka]: Wojciech Kunicki, Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, w: [internet] Książki www.merlin.com.pl (cztery punkty w ocenie czytelników) w skali pięciopunktowej.

48. Marek Maciejewski, Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LII, nr 1/2, 2000, s. 402-405.

49. Jarosław Zadencki, Niemiecka rewolucja konserwatywna, „Arcana”, nr 36 (6), 2000, s. 165-169.

50. Gabriela Ociepa, [recenzja] Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, „Convivium” 2000, s. 403-408.

51. Adam Krzemiński, Klątwa modernizacji, „Polityka”, nr 11, z 17 III 2001, s. 84-88.

52. Karol Fiedor, Jeszcze raz o H.-A. Jacobsenie, „Zbliżenia. Polska – Niemcy. Annäherungen. Polen – Deutschland”, nr 1, 2001, s. 128-131.

53. Henryk Olszewski, [recenzja] Przestrzeń i polityka, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. XXIII, 1998-2000, s. 221-224.

54. Leszek Żyliński, Ambiwalencje modernizacji, „Borussia”, nr 23, 2001, s. 201-204.

55. Ryszard Kapuściński, Danie miesiąca polecają, „Tygodnik Powszechny”, nr 5/6, 2001 r.

56. Artur Kamiński, Narodowy socjalizm a modernizacja, „Zbliżenia. Polska – Niemcy. Annäherungen. Polen – Deutschland”, nr 2, 2001, s. 144-147.

57. Krzysztof Lipiński, [recenzja] Reinhart Koselleck, Semantyka historyczna, „Orbis Linguarum”, nr 18, 2001, s. 223-225.

58. Robert Kościelny, [Recenzja: Przestrzeń i polityka], „Kwartalnik Historyczny”, CVIII, 2001, s. 133-137.

59. Marek Węcowski, Przeszłość nie całkiem miniona [Semantyka historyczna], „Latarnik” (online), z IX 2001 r.

60. Piotr Witek, Historia pojęć a metodologia, „Nowe Książki”, nr 10, 2001, s. 66-67.

61. Wiesław Ratajczak, Akuszerzy państwa [Państwo a społeczeństwo], „Gazeta Wyborcza (Wielkopolska)”, z 5 XI 2001 r.

62. Grzegorz Tokarz, Niemiecka myśl polityczna, „Zbliżenia”, nr 30, 2001, s. 180-181.

63. Maciej Janowski, Historia słów i historia myśli, „Mówią Wieki”, nr 12, 2001, s. 60-61.

64. Maria Tomczak, [recenzja] Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, „Przegląd Zachodni”, nr 4, 2001, s. 185-187.

65. Krzysztof Masłoń, Tomasz Mann – wieszcz niespełniony, „Rzeczpospolita (Rzecz o książkach)”, z 2-3 III 2002 r.

66. Marek Maciejewski, Niemieccy przeciwnicy hitleryzmu, „Zbliżenia. Polska – Niemcy. Annäherungen. Polen – Deutschland”, nr 1 (31), 2002, s. 147-151.

67. Radosław Kuliniak, Państwo a społeczeństwo, „Zbliżenia. Polska – Niemcy. Annäherungen. Polen – Deutschland”, nr 3, 1997, s.158-161.

68. Erwin Kruk, Tomasz Mann i konwulsje XX wieku, „Gazeta Olsztyńska”, z 22-24 III 2002 r., s. 9.

69. Radek Rakowski, Pięknie opisane czasy, „Dzień Dobry”, nr 7, z 29 III 2002 r.

70. Juliusz Kurkiewicz, Jego czasy. O esejach politycznych Tomasza Manna, „Tygodnik Powszechny”, nr 17, z 28 IV 2002 r., s. 12.

71. Jerzy Łukosz, Gdzie ja, tam Niemcy, „Gazeta Wyborcza”, z 6 V 2002 r., s. 18.

72. Anna Wolff-Powęska, Niemcy z bliska, „Gazeta Wyborcza. Książki”, nr 17 (6), z 12 VI 2002 r., s. 34.

73. Leszek Szaruga, Pisarz jako pośrednik [Mann, Moje czasy], „Przegląd Polityczny”, nr 55, 2002, s. 216-218.

74. Zbigniew Bauer, Wrażliwość lodu [Mann, Moje czasy], „Nowe Książki”, nr 6, 2002, s. 54.

75. Karol Czejarek, Wizje wspólnot niemieckich (od oświecenia do okresu restauracji) Profesora Tadeusza Namowicza, „Studia Niemcoznawcze”, t. XXIV, 2002, s. 805-809.

76. Łukasz Musiał, Kultura techniki, „Arcana”, nr 3, 2002, s. 199-202.

77. Janusz Golec, Czasy Tomasza Manna, „Akcenty”, nr 1-2, 2002, s. 222-223.

78. Leszek Szaruga, Poznańska Biblioteka Niemiecka, „Forum Akademickie”, nr 3, 2002, s. 68.

79. gr. m., Hans-Adolf Jacobsen, Imperatyw pokoju. Polityka i wojna w XX wieku, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 2000, s. 6.

80. Adam Lipszyc, Wydawca jako oprawca, czyli zadanie tłumacza w dobie reprodukcji technicznej i pierwotnej akumulacji kapitału, „Literatura na Świecie”, nr 7/8/9, 2002, s. 388-404.

81. Edwin Bendyk, Niemcy o technice, Onet.pl – Polityka – czytelnia, dostęp: 16.01.2002.

82. Marek Zając, Niemiec, mieszczanin i geniusz [Mann, Moje czasy], „Znak”, nr 12, 2002, s. 148-154.

83. Klaus Ziemer, Poznańska Biblioteka Niemiecka, „Przegląd Zachodni”, nr 4, 2002, s. 147-157.

84. Helmut Juros, Poznańska Biblioteka Niemiecka, „Przegląd Zachodni”, nr 4, 2002, s. 147-157.

85. Izabela Surynt, Die Posener Deutsche Bibliothek, „Literatur im Zeugenstand. Beträge zur deutschsprachigen Literatur und Kulturgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hubert Orłowski”, pod red. E. Białka, M. Durzaka i M. Zybury, Peter Lang Frankfurt am Main, 2002, s. 27-38.

86. Adam Ostolski, Polityka i obowiązek życia [Mann, Moje czasy], „Odra”, nr 2, 2003, s. 114-115.

87. Maria Zmierczak, [Państwo a społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświecenia do okresu restauracji], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LIV, z. 1, 2002, s. 476-479.

88. Jacek Kępa, Czasy Tomasza Manna [Mann: Moje czasy], „Kwartalnik Literacki. Kresy”, nr 51-52, 3-4/2002, s. 171-173.

89. Harald Loch, Deutsche und Polen, „Darmstädter Echo”, z 19 V 2003 r.

90. Agnieszka Sabor, Polacy – Niemcy w nowej perspektywie, „Tygodnik Powszechny”, nr 24, 2003, s. 14.

91. Malwina Górecka, Refleksje nad dialogiem polsko-niemieckim, „Zbliżenia Polska – Niemcy”, 2 (35), 2003, s. 55-57.

92. Harald Loch, Lebendiger Dialog von Polen und Deutschen, „Kölner Stadt-Anzeiger”, nr 132, z 10 VI 2003 r.

93. [b. a.] Deutsche und Polen, „Berliner Zeitung”, z 30 VI 2003 r.

94. Ulrike Gropp, Neuralgische Punkte. Neue deutsch-polnische Publikationen begleiten die EU-Osterweiterung, (Newralgiczne punkty. Nowe polsko-niemieckie publikacje towarzyszą rozszerzeniu Unii), „Dialog”, nr 64, 2003, s. 92-93/96-97.

95. Władysław Markiewicz, Polacy i Niemcy, „Nowe Książki”, nr 9, 2003, s. 22.

96. Włodzimierz Kalicki, Sąsiedzkie gadanie, „Gazeta Wyborcza”, 13-14 IX 2003, s. 21.

97. Ulrike Gropp, Endlich ein unverkrampftes Miteinander, „Das Parlament”, nr 47/48, 17-24 XI 2003, s. 13.

98. Agnieszka Sabor, Polacy i Niemcy: zobaczyć się na nowo, „Słowo. Kwartalnik”, nr 61, 2003, s. 40-41.

99. Andreas Fischer, Deutsche und Polen, „Zeitschrift für Kultur Austausch”, nr 53, 3, 2003.

100. Erhard Obermeyer, Der wichtige Nachbar im Osten, „Westfälische Nachrichten”, z 12 V 2004 r.

101. WR, [recenzja], „Zeitschrift für Politikwissenschaft”, H. 4, 2003

102. Cord Arendes, Großer Schritt zum gegenseitigen Verständnis, „Politik-buch.de”, nr 26, z II 2004.

103. Tomasz Pszczółkowski, Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, „Studia Niemcoznawcze”, t. XXVIII, 2004, s. 1090-1093.

104. b.a., Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, „Adalbertus-Forum”, nr 2, 2004, s. 20.

105. Konrad Weiß, Eine europäische Nachbarschaft, „Die politische Meinung”, nr 17, z VIII 2004, s. 19-20.

106. Wolfgang Daniel Engeldinger, [recenzja] Lawaty Andreas, Orłowski Hubert (Hrsg.), Deutsche und Polen. Geschichte, Kultur, Politik. München 2003, „H-Soz-u-Kult”, z 18 I 2005, [http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-1-043].

107. Klaus Steinke, [recenzja], „Österreichische Osthefte”, nr 4, 2004.

108. Hans-Jürgen Bömelburg, Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, „Zeitschrift für die Geschichte Ermlands”, nr 51, 2005, s. 190-192.

109. Marek Hałub, Deutsche und Polen. Geschichte – Kultur – Politik, „Orbis Linguarum”, nr 32, 2007, s. 349-352.

110. Jerzy Łukosz, Solidarność rozumu. Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku, „Gazeta Wyborcza”, z 13 I 2004.

111. Joanna Jabłkowska, Nareszcie! Eseje Tomasza Manna po polsku, „Recepcja. Transfer. Przekład. Czytając przekłady”, nr 2, 2004, s. 165-173.

112. Leszek Szaruga, Sztuka pośrednictwa [Mann: Moje czasy], „Borussia”, nr 32, 2004, s. 127-128.

113. Ewa Żgutowicz, Poznańska Biblioteka Niemiecka, „Zbliżenia. Polska – Niemcy. Annäherungen. Polen – Deutschland”, nr 1, 2004, s. 151-153.

114. Zbigniew Bauer, Spór o Europę, „Nowe Książki”, nr 9, 2004, s. 46-47.

115. Natalia Jackowska, [Europejskie wizje niemieckich pisarzy w XX wieku], „Przegląd Zachodni”, nr 3, 2004, s. 274-278.

116. Magdalena Zając-Latkowska, Kształt i przyszłość Europy, „Borussia”, nr 32, 2004.

117. Monika Grucza, [recenzja], „Przegląd Zachodni”, nr 1, 2004, s. 210-214.

118. Katarzyna Kolankowska, Świat jako tekst kulturowy, „Borussia”, nr 33-34, 2004, s. 202-204.

119. Marek Jaroszewski, [recenzja], „Studia Germanica Gedanensia”, nr 9, 2004, s. 253-257.

120. Joanna Jabłkowska, Zrozumieć Niemcy, „Tygiel”, nr 10-12, 2004, s. 24-29.

121. Henryk Olszewski, Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 1-20, Poznań 2005, 16 ss.

122. Ogród teologii niemieckiej. Z ks. prof. Tomaszem Węcławskim rozmawia Jarosław Borowiec, „Tygodnik Powszechny”, nr 27, z 3 VII 2005 r., s. 15.

123. Zygfryd Glaeser, Mistrzowie i nauczyciele teologii, „Nowe Książki”, nr 11, 2005, s. 56.

124. P.K., Walter Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, „Nowe Książki”, nr 11, 2005, s. 19.

125. Sebastian Płóciennik, Trudne dziedzictwo Waltera Euckena, „Przegląd Polityczny”, nr 73/74, 2005, s. 184-186.

126. Grzegorz Chojnacki, Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego, „Przegląd Zachodni”, nr 1, 2006, s. 237-39.

127. Roman Dziergwa, Walter Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, „Przegląd Zachodni”, nr 2, 2006, s. 255-259.

128. Jan Papiór, Über den vertrackten und mühevollen polnisch-deutschen Diskurs, „Zbliżenia Interkulturowe. Polska – Niemcy – Europa”, nr 1, 2007, s. 165-170.

129. Adam Szostkiewicz, Protestant, socjolog, romantyk, „Nowe Książki”, nr 2, 2007, s. 25.

130. Biedermeier, „Przegląd Polityczny”, nr 82, 2007, s. 178.

131. Sonderweg, „Przegląd Polityczny”, nr 89, 2008, s. 175-176.

132. Małgorzata Baranowska, Spory o biedermeier, „Studia Niemcoznawcze”, t. XXXVIII, 2008, s. 482-484.

133. Marianna Zieleńska, Tożsamość, ale jaka?, „Nowe Książki”, nr 12, 2008, s. 33.

134. Karl Schlögel, W przestrzeni czas czytamy, „Przegląd Polityczny”, nr 96, 2009, s. 215-216.

135. Karl Schlögel, W przestrzeni czas czytamy, „Odra”, nr 10, 2009, s. 134-135.

136. Lech N. Nijakowski, Śląsk oczami Niemców, „Nowe Książki”, nr 12, 2009, s. 56.

137. Krzysztof Karwat, Z niemieckiej perspektywy, „Śląsk”, nr 8, 2009, s. 77.

138. Leszek Żyliński, Nie tylko dla historyków. Wokół sporu o niemiecką „drogę odrębną”, „Borussia”, nr 46, 2009, s. 219-222.

139. Piotr Kosiewski, Polska w Europie [Gottfried Schramm, Polska w dziejach Europy Środkowej], „Nowe Książki”, nr 9, 2010, s. 16-17.

140. Kornelia Kończal, Exception made in Germany. O drogach i bezdrożach niemieckiego myślenia o historii, „Kultura i Historia”, z VII 2010 (online).

141. I.J., Jubileusz „Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej”, „Nowe Książki”, nr 6, 2011.

142. Robert Traba, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 2009, s. 53 nn.

143. Henryk Olszewski, Trzydzieści tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej. Dreißig Bände der Posener Deutschen Bibliotek, Poznań 2010, ss. 61.

144. o: Heinz Schilling, Konfesjonalizacja, „Archiv für Reformationsgeschichte”, 2011, s. 18-19.

145. Przemysław Trzeciak, Nowoczesność i przemoc, „Nowe Książki”, nr 4, 2012, s. 20-21.

146. Or.: Jan Philipp Reemtsma, Zaufanie i przemoc, „Nowe Książki”, nr 5, 2012, s. 126-127.

147. Karol Czejarek, O konstelacji nowoczesności [Jan Philipp Reemtsma, Zaufanie i przemoc], „Zbliżenia Interkulturowe”, nr 11, 2012, s. 196-198.

148. Z. Chojnowski, Niemcy i wschód (recenzja książki "Niemiecki wschód". Wyobrażenia-misja-dziedzictwo, wybór, wstęp i opracowanie Christoph Kleßmann, Poznań 2014, "Nowe Książki" 2014, nr 6, s. 83-84.

149. Języki przemocy, wybór, wstęp i opracowanie Łukasz Musiał, Poznań 2014, "Odra" 2015, nr 7-8, s. 116.

150. I. Sellmer, Pośrednik między kulturami, "Życie Uniwersyteckie" 2016, nr 9, s. 29.

151. Or., Pokolenia albo porządkowanie historii, wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski, Poznań 2015, "Odra" 2016, nr 5, s. 114.

152. maj. Sąsiedztwo zobowiązuje, "Życie Uniwersyteckie" 2016, nr 3, s. 29.

153.Reinhart Koselleck, Semantyka historyczna, Poznań 2001, Tomasz Wiśniewski, Oświecenie według Kosellecka, "Przegląd Polityczny" 2017, s. 141, s. 174-177.

154. Adam Krzemiński, Na jakie Niemcy zasługują Polacy? "Polityka" 2017, nr 21, s. 64-67.

155. Prusy - mity i rzeczywistości, wybór, wstęp i opracowanie Hans-Jürgen Bömelburg i Andreas Lawaty, Poznań 2016, "Przegląd Polityczny" 2017, nr 141, s. 183-184.

156. Z. Czarnuch, Fenomen państwa Hohenzollernów (recenzja książki Prusy - mity i rzeczywistości, wybór, wstęp i opracowanie Hans-Jürgen Bömelburg i Andreas Lawaty, Poznań 2016), "Odra" 2017, nr 3, s. 119-120.

157. Z. Chojnowski, Prusy i Prusy (recenzja książki Prusy - mity i rzeczywistości, wybór, wstęp i opracowanie Hans-Jürgen Bömelburg i Andreas Lawaty, Poznań 2016), "Nowe Książki" 2017, nr 4, s. 77-78.

158. A. Wolff-Powęska, Wokół romantyzmu, wybór, wstęp i opracowanie Tomasz Waszak i Leszek Żyliński, Poznań 2016, "Przegląd Zachodni" 2017, nr 3, s. 295-301.

159. Wokół romantyzmu, pod red. Tomasza Waszaka i Leszka Żylińskiego, Poznań 2016, "Przegląd Polityczny" 2017, nr 142, s. 184.

160. Heinz Schilling, Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu, Poznań 2017, "Nowe Książki" 2017, nr 114, s. 181-182.

161. W. Brylla, Heinz Schilling, Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu, Poznań 2017, "Przegląd Zachodni" 2017, nr 3, s. 289-291.

162. Z. Chojnowski, Wyznawca, buntownik, reformator (recenzja książki, Heinz Schilling, Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu, Poznań 2017), "Nowe Książki" 2017, nr 12, s. 17-18.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.