logotype
katalog 2019 PDF Drukuj

 

urbanistyka.jpg

Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, red. Karolina Jara i Aleksandra Paradowska, Poznań 2019, ss. 225, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-09-6.

Książka jest pierwszym całościowym opracowaniem o urbanistyce i architekturze okresu III Rzeszy na terenie obecnej Polski, skupiającym ustalenia badaczy z różnych ośrodków naukowych. Zebrane artykuły przedstawiają zagadnienia związane z niemieckim planowaniem, traktowanym jako istotny element polityki okupacyjnej. Autorzy tekstów ujawniają niepublikowane dotąd materiały archiwalne oraz otwierają nowe perspektywy interpretacyjne. spis treści

 

 


http://serwer1989363.home.pl/wni/images/hlt.jpg

Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics - 2019, Zygmunt Vetulani, Patrick Paroubek (eds.), Poznań 2019, ss. 327, ISBN 978-83-65988-30-0.

 


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/urban.jpg

Renata Urban, Zarys dziejów Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie w latach 1946-2017, Poznań 2019, ss. 307, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-33-1.

spis treści

 

 

 

 

 


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/Gawkowski.jpg

Robert Gawkowski, Akademicki sport XX-wiecznej Warszawy, Poznań 2019, ss. 569, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-27-0.

spis treści

 

 

  

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/jak%20opowiada.jpg

Jak w XXI wieku opowiadać historię? Narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze, wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Kałążny, Poznań 2019, ss. 593, oprawa twarda, szyta, cena 65 zł, ISBN 978-83-65988-11-9.

„Wszystko jest historią – opowiadanie jest zawsze i wszędzie”. Teza zawarta w tytule naukowego artykułu sprzed kilku lat świadczy o nieprzemijającej aktualności opowiadania jako obiektu zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin, zwłaszcza historyków, literaturoznawców i kulturoznawców. Między klasycznym pytaniem Leopolda von Ranke „Jako to właściwie było?” i przypisywanym czołowemu przedstawicielowi narratywistycznej filozofi i historii Haydenowi White’owi stwierdzeniem, że „także Klio poetyzuje”, rozpościera się pole nieustającej dyskusji nad powinnościami historyka wobec przeszłości, jego obowiązkami wobec czytelników oraz regułami obowiązującymi w historycznym fachu. spis treści


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/pbn%2050.jpg

Sąsiedztwo zobowiązuje... 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, pod red. Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka, Poznań 2019, ss. 402, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł,  ISBN 978-83-65988-29-4.


spis treści

 

 

 

 http://glavek.nazwa.pl/wni/images/ochrona%20praw.jpg

Ochrona praw człowieka. Zagadnienia praktyczne, pod red. Agaty Hauser i Moniki Urbaniak, Poznań 2019, ss. 269, ISBN 978-83-65988-32-4.

Warto zauważyć, że kolejne bardziej lub mniej okrągłe rocznice uchwalenia dokumentów i aktów prawa międzynarodowego z zakresu ochrony praw człowieka, a mianowicie mijająca 70. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r., czy też nadchodzące 70-lecie przyjęcia Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., ponad 50-letni okres obowiązywania Międzynarodowego paktu praw osobistych i politycznych oraz Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, skłaniają z jednej strony do refleksji nad diagnozą i stanem przestrzegania praw człowieka na świecie w świetle tych regulacji, a z drugiej do próby ponownego przeanalizowania treści tych dokumentów w kontekście zmieniającego się dynamicznie świata, chociażby za sprawą rewolucji cyfrowej i „odkrycia” internetu.  Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak. spis treści

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/reformy.jpg

Krzysztof Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Poznań 2019, ss. 261, ISBN 978-83-65988-28-7.

 

 

 

 

 

 

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/ochrona%20praw.jpg

Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, Tom I, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Poznań 2019, ss. 440, okładka twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-65988-19-5.