logotype
katalog 2018 PDF Drukuj

 

http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Fenomenologia, Numer 16/2018, Poznań 2018, ss. 127, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-17-1.

spis treści

 

 

 

 

 

 

http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z Dziennika 1918, Wybór i opracowanie  Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Poznań 2018, ss. 178, oprawa twarda, szyta, cena 30 zł, ISBN 978-83-65988-18-8.

Czerwony hrabia” był człowiekiem osobliwym. Niemieckim arystokratą, który stał się liberałem. Pruskim oficerem, który został pacyfistą. Znakomitym eseistą, znawcą i mecenasem sztuki ówcześnie bulwersującej. Autorem znakomitych dzienników i listów – czytanych po dziś. Józefa Piłsudskiego poznał jako oficer łącznikowy na Wołyniu w latach Wielkiej Wojny. Obaj panowie szybko nauczyli się, że warto uważnie słuchać rozmówcy. To spotkanie sprawiło, że Kessler w 1918 r. zrealizował dwie polskie misje: uwolnienie z więzienia wodza Legionów oraz objęcie poselstwa w Warszawie. Publikacja przybliża te dwa ważne wydarzenia w jego biografii, ale także w dziejach odrodzenia Polski i relacji polsko-niemieckich w kluczowym roku 1918. […] prof. zw. dr hab. Włodzimierz Borodziej. spis treści

 

http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Thomas Lindenberger, Alf Lüdtke (red.), Eigen-Sinn. Życie codzienne, podmiotowość i sprawowanie władzy w XX wieku, tłumaczenie: Antoni Górny, Kornelia Kończal, Mirosława Zielińska, redakcja naukowa: Kornelia Kończal, Poznań 2018, ss. 684, oprawa twarda szyta, cena 68 zł, ISBN 978-83-65988-01-0.

Jak pokazują zebrane w tym tomie teksty, mechanizmy pozyskiwania, stabilizowania i kontestowania władzy można zrozumieć jedynie dzięki analizie codziennych praktyk wykonywanych w danym hic et nunc. Władza nie jest mianowicie ani abstrakcyjną siłą, ani wytworem charyzmatycznego przywódcy, lecz splotem relacji istniejących między rządzącymi i rządzonymi. O ile polityka rządzących daje się dość łatwo zrekonstruować, o tyle działania, zachowania i postawy rządzonych trudno uchwycić za pomocą tradycyjnych narzędzi badawczych. Eigen-Sinn, czyli samo-wola, to koncepcja, która pozwala dostrzec i wyjaśnić szerokie spektrum praktyk społecznych, za pomocą których ludzie przyswajają sobie dane okoliczności. spis treści

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/hofmann.jpg

Gunter Hofmann, Polacy i Niemcy. Droga do europejskiej rewolucji roku 1989/90, Poznań 2018, ss. 510, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł, ISBN 978-83-65988-13-3.

W czasach „konserwatywnej kontrrewolucji” od Putina po Trumpa, opowieść o drogach Polaków i Niemców do wielkiej wolnościowej rewolucji roku 1989 w naszej części Europy może przypominać swoistą „pocztę butelkową” z zupełnie innej epoki. Dwadzieścia lat po zjednoczeniu Niemiec i rozpadzie ZSRR, autor w rozmowie z czołowymi politykami zachodnioniemieckimi, polskimi – Tadeuszem Mazowieckim, Bronisławem Geremkiem, Adamem Michnikiem, a także generałem Wojciechem Jaruzelskim i Mieczysławem Rakowskim, oraz z byłymi dysydentami enerdowskimi starał się wywiedzieć, jak z perspektywy czasu oceniają własne działanie oraz mechanizmy, które doprowadziły do historycznego przełomu w Europie. […] Adam Krzemiński „Polityka”. spis treści

http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, pod red. Krzysztofa Urbaniaka, wydanie drugie poszerzone i uzupełnione, Poznań 2018, ss. 330, ISBN 978-83-65988-15-7.

Publikacja wypełnia dotkliwą lukę w polskiej literaturze konstytucyjnej. Stanowi też nieocenione źródło wiedzy na temat praktycznych aspektów występowania przez sądy orzekające z pytaniem prawnym. Zawarte w tomie opracowania szczegółowych zagadnień stanowią niezwykle wartościową i unikalną z uwagi na swoją wszechstronność analizę pytania prawnego - wciąż niedocenianego instrumentu ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Wiele przedstawionych zagadnień i uwag może stać się inspiracją dla dla środowiska naukowego, a także źródłem wiedzy dla praktyków wykonujących zawody prawnicze i dostarczyć może praktycznych wskazówek w zakresie inicjowania i procedowania w sprawach, w których rozstrzygnięcie zależy od odpowiedzi na pytanie o konstytucyjność regulacji, będącej podstawą orzekania. spis treści

http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej i Krzysztofa Skibskiego, Poznań 2018, ss. 442,  cena 48 zł, ISBN 978-83-64864-89-6.

Monografia wieloautorska zawierająca teksty, które zostały wygłoszone podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Komunikacji Językowej".

spis treści

 

 


http://glaviniuske.nazwa.pl/wni/images/listy.jpg

Witold. Listy więzienne, opracowanie Jacek Łuczak i Anna Lasek, Poznań 2018, ss. 454, oprawa twarda, szyta, cena 45 zł, ISBN 978-83-65988-10-2.

Takich jak Witold było wielu–młodych, zdolnych, korzystających z uroków życia.Wojna wywróciła ich świat do góry nogami. We wrześniu 1939 r. założyli mundur. Doświadczyli nierównej walki. Potem była konspiracja. Wsypa. Jedno, drugie i trzecie więzienie. Bicie, tortury i na końcu gilotyna. Ta gilotyna robi najstraszniejsze wrażenie. Witolda poznajemy najpierw jako żołnierza września. Potem jako autora i adresata więziennej korespondencji. W diariuszu z kampanii wrześniowej najwięcej jest o głodzie i chłodzie–„odżywiamy się cukrem i papierosami”, wodę „czerpiemy hełmami z rowu”. Że to już koniec dowiedzieli się od okolicznych chłopów. W listach z więzienia pisze o osamotnieniu, tęsknocie, cierpieniu i nadziei. Prosi o środki przeciwbólowe i przesyła „włos z gnidą”. Listy przechodzą przez więzienną cenzurę. Trzeba umieć je czytać. Byłoby dobrze, gdyby po tę niezwykłą książkę sięgnęło wielu naszych rodaków.(prof.zw.dr.hab. W. Łazuga)spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Sztuka a religia. Debaty niemieckie od XVI do XXI wieku, wybór, układ i opracowanie Cezary Lipiński i Maria Wojtczak, Poznań 2018, ss. 668, oprawa twarda, szyta, cena 65 zł, ISBN 978-83-64864-81-0.