logotype
katalog 2017 PDF Drukuj


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Konstytucja w państwie demokratycznym, pod red. Sławomira Patyry, Mirosława Sadowskiego, Krzysztofa Urbaniaka, Poznań 2017, ss. 439, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-02-7.

Publikacja wpisuje się w szeroki nurt merytorycznej dyskusji na temat aktualnych problemów ustrojowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku i obecnej kondycji, a także możliwych kierunków zmian polskiego porządku konstytucyjnego. Redaktorzy postawili sobie za cel ukazanie jak najszerszego spectrum poglądów na idee i instytucje, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie konstytucji w państwie demokratycznym. Konsekwencją przyjętego założenia stało się zaproszenie do udziału w prezentowanej publikacji szerokiego grona znawców problematyki - zarówno teoretyków, jak i praktyków ustroju państwa. spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym, redakcja naukowa: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko, Maciej Małolepszy, Poznań 2017, ss. 128, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-00-3.

Zawarte w książce opracowania z jednej strony pokazują, że przewlekłość postępowania stanowi nieunikniony problem niemal każdego współczesnego systemu sądownictwa, i to nie tylko krajowego, ale również międzynarodowego, z drugiej zaś dowodzą różnorodności środków, jakie możliwe są do wykorzystania przez ustawodawcę i praktykę stosowania prawa, aby ten problem rozwiązać. spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Der Geist Polonias. Dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741-1942 , wybór, wstęp i opracowanie Marek Zybura, Poznań 2017, ss. 802, oprawa twarda, szyta, cena 70 zł, ISBN 978-83-64864-88-9.

Antologia najbardziej reprezentatywnych tekstów ukazujących miejsce jakie zajmowała kultura polska w niemieckim dyskursie publicznym w latach 1741-1942. Tom przynosi z jednej strony leksykograficzny obraz kultury polskiej (od leksykonów Zadlera przez Pierera po Mayera i Brockhausa), a z drugiej strony reprezentatywne teksty akademików, publicystów i pisarzy. spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Annemarie Franke, "Wspólna droga, wspólny duch". Fundacja "Krzyżowa" dla porozumienia Europejskiego 1989-1998, Poznań 2017, ss. 597, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-64864-82-7.

Praca oparta na archiwalnych źródłach niemieckich i polskich przedstawia działalność Fundacji „Krzyżowa” w latach 1989-1998. Autorka przedstawia miejsca upamiętnienia Kręgu z Krzyżowej i ideę międzynarodowego domu spotkań przed 1989 r.; utworzenie Fundacji „Krzyżowa”; formy działalności Fundacji „Krzyżowa”; rolę Fundacji „Krzyżowa” w stosunkach polsko-niemieckich i porozumieniu europejskim. spis treści

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Maciej Olejnik, Korporatystyczny system formułowania polityki w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Zmiana paradygmatu, Poznań 2017, ss. 364 , cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-87-2.

Praca mieści się w nurcie politologicznych badań dotyczących styku polityki i gospodarki oraz mechanizmów regulowania konfliktu pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami, czyli stosunków przemysłowych oraz rolą państwa w tym zakresie. Tematyka monografii należy do niezwykle istotnych zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych, wciąż dyskutowanych w naukach społecznych, a także w obrębie publicystyki. spis treści

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Ignacy Krasicki, O rymotwórstwie i rymotwórcach. Na podstawie autografu i pierwodruku z uzupełnieniami Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, transkrypcja i opracowanie Ewa Zielaskowska, Poznań 2017, ss. 688, oprawa twarda, szyta, cena 68 zł, ISBN 978-83-64864-60-5.

Dzieło Ignacego Krasickiego O rymotwórstwie i rymotwórcach jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtowania się polskiej refleksji teoretycznoliterackiej i jedną z pierwszych prób budowania dyskursu historycznoliterackiego w schyłku XVIII wieku. Dzieło nie było wydane za życia autora. Ewa Zielaskowska wydała je zgodnie z wymogami współczesnego edytorstwa naukowego. Publikacją zainteresują się nie tylko badacze twórczości I. Krasickiego ale także humaniści interesujący się wiekiem XVIII oraz historią europejskich doktryn estetyczno-literackich. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Powojenna mediewistyka niemiecka, wybór i opracowanie Jerzy Strzelczyk, Adam Krawiec, Poznań 2017, ss. 641, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-64864-77-3.

Antologia tekstów najwybitniejszych niemieckich mediewistów powstałych na przestrzeni lat 1953-1997. Teksty prezentują różne obszary badań mediewistycznych (dzieje Europy i Niemiec) i różne podejścia metodologiczne. Wszystkie uwzględnione w antologii teksty stanowiły w chwili ukazania się znaczące osiągnięcie naukowe i niezależnie od tego, na ile okazały się trwałym dorobkiem nauki, na ile zaś późniejsze badania je zmieniły czy uzupełniły, odegrały ważną rolę w dziejach nauki. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Fenomenologia, Numer 15/2017, Poznań 2017, ss. 195, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-74-2.

spis treści

 

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Heinz Schilling, Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu, Poznań 2017, ss. 702, oprawa twarda, szyta, cena 69 zł, ISBN 978-83-64864-64-3.

Żaden Niemiec nie wpłynął na bieg historii Europy w okresie między średniowieczem i nowoczesnością tak silnie jak Marcin Luter. Wittenberski mnich stawia czoła cesarzowi, papieżowi i Kościołowi, pragnie uniwersalnej reformy chrześcijaństwa, lecz w efekcie staje się założycielem protestantyzmu. Heinz Schilling, jeden z najlepszych znawców epoki, przedstawia Lutra na tle jego czasów nie jako samotnego bohatera, lecz jako buntownika toczącego zacięty bój o religię i jej rolę w świecie. W swojej błyskotliwej biografii autor wnika głęboko w życie Reformatora, pokazując go jako człowieka o trudnym, pełnym sprzeczności charakterze, który dzięki swej potężnej woli wprawdzie zmienia świat, ale pod wieloma względami czyni to inaczej, niż początkowo zamierzał. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie, pod red. Andrzeja J. Szwarca, (Sport i prawo, tom 17), Poznań 2017, ss. 144, ISBN 978-83-64864-73-5.

spis treści

 

 

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Jędrzej Skrzypczak, Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów, Poznań 2017, ss. 300, ISBN 978-83-64864-70-4.

Autor podjął próbę analizy i oceny reakcji na krytykę prasową w świecie nowych mediów. Analizy - warto dodać - wszechstronnej i wnikliwej, uwzględniającej nowe zjawiska i instytucje pojawiające się w prawie w związku z rozwojem nowych metod komunikacji i mediów. Książka ta winna stać się lekturą dla każdego, kto interesuje się zagadnieniami prawa mediów i ochrony dóbr osobistych. Jej zwięzłość, klarowność wywodu oraz wielowymiarowość i aktualność podejmowanych wątków czynią lekturę nie tylko obowiązkiem, ale także prawdziwą przyjemnością. spis treści

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.